PRZYWÓDZTWO ZRÓWNOWAŻONE PŁCIEM EUROPEJSKIE AKCJONARIUSZE TORUJĄ DROGĘ

Podziel się

11 lutego 2016, Bruksela

Projekt Europejskie Akcjonariusze Domagają się Równości Płci (EWSDGE) dotyczy zrównoważonego przywództwa, równości płci i sprawiedliwości w zarządach korporacji. Gdzie są wszystkie kobiety?

Niepokojący jest niski odsetek kobiet na stanowiskach decyzyjnych w Europie. W organach decyzyjnych europejskich spółek giełdowych nadal dominują mężczyźni i tylko mężczyźni. W średnim kierownictwie reprezentacja kobiet jest bardzo niska. Jest to również kluczowy punkt wycieku wzdłuż rurociągu. Musimy coś z tym zrobić – teraz.

Aby rozwijać politykę korporacyjną (i inspirować zmianę kultury korporacyjnej), podjęliśmy praktyczne kroki w 12 państwach członkowskich UE, odwiedzając ponad 100 dorocznych walnych zgromadzeń firm o najwyższych obrotach w okresie od stycznia do września 2015 r. Zażądaliśmy, aby wiedzieć, jak działa firma poprawiłaby odsetek kobiet na stanowiskach decyzyjnych szybciej i skuteczniej.

Na konferencji omówimy niesamowite i zaskakujące rezultaty naszych działań. Jakie powinny być kolejne kroki do działania? Czy wyniki potwierdzają potrzebę wdrożenia prawodawstwa europejskiego i/lub krajowego w odniesieniu do kobiet na stanowiskach decyzyjnych?

Dołącz do nas na naszej końcowej konferencji i zaangażuj się przy stołach naszych krajów przygotowanych i prowadzonych przez krajowych koordynatorów, którzy omówią wyniki projektu dla każdego kraju.